top of page

Om

at Sætte klienten i fokus 

Min overbevisning er, at menneskers generelle trivsel afhænger af flere faktorer, og heriblandt spiller vores mentale sundhed en væsentlig rolle. Når man snakker om mental sundhed, snakker man om en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer, stressede situationer og indgå i fællesskaber med andre. Derved er mental sundhed altså ikke kun fraværet af psykisk sygdom, men også psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendigt for mennesker for at kunne udvikle sig og klare sig igennem de udfordringer, som der dukker op i alle menneskers liv. Og derigennem kommer fokusset på vores livsstil.

Din livsstil

Jeg ser det værende væsentligt at forstå, at vores mentale tilstand kan referere til måden, hvorpå vi ud fra egne valg forholder os til vores levevis. Det er også det vi omtaler som vores livsstil. Ens livsstil bliver nemlig ofte sammenkædet med sundhed og livskvalitet, og så frem man ikke har et afbalanceret forhold til de elementer der indgår i ens livsstil, så vil ens livskvalitet være derefter. Derfor er min overbevisning at vi skal arbejde med sameksistensen for at skabe et liv i balance, hvor vi øger vores mentale sundhed og anvender egne ressourcer optimalt. Det er vigtigt, at vores krop fungerer, men det er mindst lige så vigtigt, at vi trives og har det godt. Det betyder blandt andet at vi skal skabe en bevidsthed om hvad der fylder i vores liv og hvordan det må komme til udtryk. Men for mig er det vigtigt at tydeliggøre at din bevidsthed, eller manglen herpå, skaber din livsstil. 

Bio-psyke-social modellen

Det hele menneske

For mig var det et skælsættende øjeblik, da jeg forstod at mennesket, og dermed også vores livsstil, påvirkes af flere faktorer. For ofte når vi mærker trangen til udvikling og/eller forandring, så er det fordi det vante ikke længere er hvad vi ønsker for os selv. Jeg har derfor nørdet bio-psyke-social-modellen for at se, hvor og hvordan påvirkninger indtræder og i hvilken grad der påvirker.

Bio: Det biologiske vi har med os gennem vores gener. Det er vores fundament for hvem vi er. Det er alt fra hårfarve til om vi er i genetisk risikofaktor for sygdomme pga. måden vores gener er sammensat på. Noget af det nyeste forskning tyder på, at man genetisk kan arve et aktivt stressgener (FKBP5). Det ses typisk fra forældre med fx. PTSD. 

Psyke: Den psykiske tilstand. Det er blandt andet vores intelligens og evne til at være i forskellige situationer. Man bruger betegnelse om man er stærk psykisk, når man fx snakker om at være i noget ubehageligt eller udholde en prøvelse som i tv-programmet Robinson. Eller når livet tager en kolbøtte, som det til tider vil, så vil man typisk i den forbindelse opleve at man bliver udfordret psykisk. Simpelthen fordi vores evne til at klare noget svært udfordres. 

Social: Det sociale liv vi har været eller er en del af. Samfundet vi integrere i og de normer og kulturer vi tager til os. Mennesker og miljøet omkring os påvirker i vores forståelse af livet og de til- og fravalg vi foretager. Et ordsprog lyder "Du hyler som de ulve du er iblandt". Dermed menes der, at vi tager ved lære, på godt og ondt, af vores omgivelser. 

Hvorfor coaching 

Når man som menneske ønsker forandring, så er det væsentlig at gå i dybden med iboende overbevisninger og hvilke mønstre man er vant til at agere ud fra, med henblik på at ændre adfærd. For når man ønsker noget nyt, må man gøre noget nyt. 

Selvudvikling er en kontinuerlig proces, hvor vi stræber efter at blive bedre versioner af os selv. Den bagvedliggende årsag er motivationen, som har vakt noget i os. Motivation kan både opleves som "hen imod" og "Væk-fra" ønsket. Altså, motiveres til at opnå noget, fordi det vil føre til noget godt, eller fordi det vil tage dig væk fra noget der ikke længere er ønsket. Men for at fastholde den motivation og skabe fundamentet for forandringen, så er min overbevisning at fokus skal ligge på fremtiden, med reference til det du gerne vil opnå.

Med coaching får man mulighed for at udforske sig selv på et dybere plan, og skabe den fremtid man fortjener. Det er en mulighed for at opdage hvordan bevidsthed og fokus er nøglen til at følge ens drømme, værdier og agere efter mavefornemmelse. Billedligt fortalt er det en samtale styret af en ordstyre. Ordstyren, der er mig, stille de væsentlige spørgsmål, viser nysgerrighed og bemærker herigennem dine karakter hvor mønstre, overbevisninger og iboende styrker ligger. Disse udfordres og spørges der ind til. Der igennem er det dig som reelt set skal gøre arbejdet. Du skal fortælle, mærke efter og udfordres. På den både åbnes der op for nye forståelser, løsningsmuligheder og dit perspektiv på verden omkring dig kan rykke sig. Når man opdager at der findes flere sandheder og at trække hjælp ind er et bevidst valg om at leve sit bedste liv, så vokser man som menneske. 

Louise´s baggrund 

Uddannelsesbaggrund: 

Jeg har en professions bachelor i offentlig administration med speciale i uddannelse- og erhvervsvejledning tilbage fra januar 2020. Og det var netop dette speciale i ledtog med mit tidligere enkeltfag i psykologi, der tydeliggjorde at mit hjerte slog dobbeltslag i samtalerummet. Derefter gik jeg målrettet i gang med uddannelser og kurser inden for menneskelig forståelse og udvikling og en projektledelse med PRINCE2. Bl.a.: 

- Op mind & body supervisor 

- NLP practitioner coach 

- Skyggevejleder 

- NADA akupunktør 

- Søvncoach 

Erhvervsbaggrund

Jeg har fra teenagealderen arbejdet for mine egne penge. Jeg startede som håndboldtræner og uddannede mig inden for det. Jeg elskede at give råd og sparing, og se spillerne dygtiggøre sig. Jeg lærte om udstræk af kroppen, kommunikation, motivation og selvfølgelig forståelse af de normer der er inden for sportsverdenen. Under mine ungdomsuddannelser arbejdede jeg frivilligt hos Organisationen Mødrehjælpen, hvor jeg var aktivitetsansvarlig. Dermed planlagde og faciliterede jeg aktiviteter, oplevelser og fællesskab til glæde og gavn for familier. Mit engagement og iver betød at jeg blev valgt til bestyrelsesposter hos Mødrehjælpens lokalforening i Silkeborg og efterfølgende også hos Fagforeningen FRIE Midtjylland, hvilket gav mig indgående kendskab til bestyrelsesarbejde. 

 

I samme periode stiftede jeg sammen med en gruppe ildsjæle Patientforeningen For Funktionelle Lidelser (PFFL). Vores intention var at skabe en forening der kunne gribe målgruppen bestående af patienter med funktionelle lidelser og deres pårørende, når systemets tilbud ophørte. For det gjorde de. Det havde vi alle været vidner til enten i sundhedssystemet eller qua det kommunale system. Det kræver et godt helbred at være syg. Ja, det virker absurd at sige højt, men det ændre ikke på at være min oplevelse. Samtidig med at det blev dokumenteret at denne patientgruppe var nogen af samfundets dyreste så så vi det også som værende en del af det nye sundhed- og sygdomsparadigme, hvor sameksistens af fysik og psyke ses. Vi gik i luften med foreningen i oktober 2017, og i december 2023 giv jeg stafetten videre. 

Da jeg afsluttede min professionsbachelor havde jeg løbende kortvarige ansættelser inden for det offentlige. Fantastiske oplevelser fik jeg, men også en bekræftelse i, at mine personlige værdier ikke matcher det offentlige arbejdsmarked. Jeg fungere ikke med silo-tænkning og begrænsninger som forhindre i at kunne yde den optimale hjælp. Så i november 2021 gik jeg selvstændig. 

Mit hjertedrevet virke

Jeg har længe haft en intention om, at skabe en forandring. Både for at skabe bedre trivsel, men også for at rykke lidt med normer, samfundsforståelse og værne om mental sundhed. Jeg lærte nemlig hvor vigtigt det er for måden det levede liv er og opleves. 

Min opvækst i en dysfunktionel familie satte sine spor, og gav mig oplevelser som bevidner at der er plads til udvikling både hos individer og i samfundet. Trods det er et betændt emne, så er det piv vigtigt. For jeg har aldrig betvivlet at min familie elskede mig, men "man gør det bedste man kan", og nogen gange er det bare ikke det optimale. Men den baggrund har gjort mig relaterbar for en bredere målgruppe, og gør at jeg har været nødsaget til at arbejde i dybden med mig selv for igen at blive en blomst i fuld flor. Og den rejse er vildt brugbar i arbejdet med udvikling af andre. 

I 2022 blev jeg beriget med min datter som satte det hele i et nyt perspektiv. Hvad var det gode liv, og hvad måtte præge vores fælles liv? og det stod hurtigt klart for mig, at jeg måtte prioritere netop nette virke, for min og hendes skyld. For hun skal ikke køres over i et samfund der kronisk kører i overhalingsbanen. Har hun en dag brug for hjælp, skal der ikke kassetænkes for at finde en aktør der vil betale regningen begrundet samfundets silo-opbygning. Hun skal mødes som det hele menneske hun er, og vejledes meningsfuldt og informativt - og derfor forsøger jeg nu at præge samfundet i den retning. 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at sende dem på mail. 

Kontakt mig

Tak for det indsendte!

bottom of page